Ventos kultūros namai

Ventos kultūros namai

Ventos kultūros namai
Žemaičių g. 35, Venta 85319

Vadovė kultūrinei veiklai Dalia Tenienė

Folkloro ansamblis „Volungė“

Ansamblis susibūrė 1997 metais. Į folklorą sudėta  mūsų protėvių išmintis, kasdienybės atspindžiai. LLKC suteikė kolektyvui II- ą kategoriją. Folkloro ansamblis „Volungė“ –  respublikinių dainų švenčių dalyvis. Ansamblis yra paruošęs programas: „Žemaitiškos vestuvės“, tremties bei kt. temomis, Kolektyvas džiaugiasi ir didžiuojasi, galėdamas šokti žemaitiškus šokius, ratelius, dainuoti ir kalbėti žemaitiškai. Ansamblyje yra 15 dalyvių nuo 30 iki 75 metų amžiaus. 

Vadovė Dalia Tenienė
Mob. +370 6 20 68976
El.p. dalia.tenienė@akmeneskc.lt

Humoro grupė „Smaguriai“

Kolektyvas susibūrė 2013 metais. Grupėje yra 6 dalyviai. Humoro grupė  kiekvienais metais paruošia naują programą, su kuria dalyvauja Lietuvos humoro sambūrio „Juokis“ respublikiniuose bei regioninėse apžiūrose. 

Vadovas Alvydas Vaičiakauskas
+370 6 80 36972
El.p. alvydas.vaiciakauskas@gmail.com 

Vaikų ir jaunimo estradinis dainavimas

Dainavimas – vienas populiariausių, priimtiniausių ir labiausiai mėgstamų vaikų meninės saviraiškos būdų.  Žmogaus balsas – pats tobuliausias, gražiausias ir sudėtingiausias muzikos instrumentas.  Dainavimas – tai bendravimo būdas, saviraiška, pasitikėjimo savimi skatinimas. Kolektyvo repertuare skamba pačių narių pasirinktos dainos. 

Vadovas Alvydas Vaičiakauskas
+370 6 80 36972
El.p. alvydas.vaiciakauskas@gmail.com 

Gyvo garso grupė „Užkūtes“

Grupė  susibūrė 2010 metais. Groja ir dainuoja 6 muzikantai. Grupės vadovo iniciatyva kiekvienais metais rengiama gyvo garso šventė „Venta gyvai“. Labai aktyvi koncertinė grupės veikla. Keletą kartų grupė koncertavo užsienyje. 

Vadovas Laimonas Grigas.
Mob. +370 6 06 55321
tandemas@inbox.lt 

Pučiamųjų instrumentų grupė

Kolektyvas susibūrė 2013 metais. Kolektyve groja 14 muzikantų. Muzikantai papuošia rajonines šventes, vietos renginius. Važiuoja koncertuoti kitur.  Kiekvieno orkestranto požiūris į muziką: „Nebūna mažų - didelių, svarbių ir paprastų koncertų, ar grotum Dainų šventėje, ar provincijos miestelyje“.

Vadovas Raimondas Teniukas
Mob. +370 6 83 40081
El.p. raytenth@gmail.com

Vaikų etninės raiškos kolektyvas

Prasmingai, noriai ir aktyviai šis kolektyvas dalyvauja įvairiose etninėse veiklose, tradiciniuose liaudies renginiuose, etninėse šventėse. Kolektyvas taikliai geba pritaikyti dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos elementus žaidimuose, kasdieninėje veikloje, įvairiose gyvenimo situacijose, pats bando kurti mįsles, turi grožio pajautos pradmenis.  Kolektyvas aktyviai dalyvauja renginiuose, prisideda prie tradicijų puoselėjimo.  Organizuojamos šventės pagal metų ratą, visos kalendorinės šventės ir kiti renginiai.

Vadovė Sandra Būtienė
Mob. +370 6 24 34436
El.p. sandratiskute@gmail.com 

Vaikų ir jaunimo teatrinės raiškos kolektyvas

Būrelyje vaikai ir jaunimas ieško galimybių išreikšti save ir scena dažnai tampa ta vieta, kurioje atsiveria neramios sielos, susikurdamos mikropasaulį dialogui su kasdienybe. Pagrindinis tikslas – gilintis į darbo procesą, bendrauti. Jaunimas noriai veda renginius, vaidina, dalyvauja visoje kultūrinėje, meninėje veikloje.

Vadovė Sandra Būtienė
Mob. +370 6 24 34436
El.p. sandratiskute@gmail.com 

Neįgaliųjų teatro kolektyvas

Kolektyvas susikūrė 2019 m.  Tikslas – skatinti  kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, įtraukiant socialiai jautrią visuomenės dalį į kultūrinę veiklą. Kolektyve šiuo metu vaidina 12 žmonių.  Žiūrovams pristatėme spektaklį „Metų istorija“.

Vadovė Dalia Tenienė
Mob. +370 6 20 68976
El.p. dalia.tenienė@akmeneskc.lt

Vaikų sportinių šokių - E2, E3 grupė

Šioje sportinių šokių grupėje vaikai susirinkę vaikai šoka pirmus metus ir yra gerai įvaldę du šokius iš sportinių šokių programos (lėtą valsą bei čia čia čia). Šiose pamokose daug dėmesio skiriama vaiko laikysenos formavimui, koordinacijos lavinimui bei ritmo pojūčio formavimui. Šių grupių šokėjai pradeda dalyvauti sportinių šokių varžybose.

Vadovas Mantas Miškauskas 
Mob. +370 6 76 47274
El.p. nykoolt@gmail.com

Vaikų sportinių šokių - E4 grupė

Ši sportinių šokių grupė skirta antrus bei trečius metus šokantiems vaikams, kurie jau šoka keturis šokius (valsą, kvikstepą, čia čia čia ir džaivą) Šios grupės šokėjai varžosi Lietuvos sportinių šokių varžybose.

Vadovas Mantas Miškauskas 
Mob. +370 6 76 47274
El.p. nykoolt@gmail.com

Sportinių šokių jaunučių ir jaunių grupė

Šioje grupėje telkiasi vaikai, sportinius šokius šokantys daugiau nei 3 metus. Jaunuoliai aktyviai dalyvauja sportinių šokių konkursuose ir šoka septynis šokius (valsą, tango, kvikstepą, sambą, čia čia čia, rumbą ir džaivą). Šių grupių šokėjai varžosi jaunučių ir jaunių grupėse Lietuvos sportinių šokių varžybose, taip pat pradeda dalyvauti ir tarptautinėse varžybose.

Vadovas Mantas Miškauskas 
Mob. +370 6 76 47274
El.p. nykoolt@gmail.com

Ankstesnis 1 2 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas
X