Salė Nr.2

Salės Nr.2 dydis - 144,58 m².
Salė pritaikyta šokių užsiėmimams, nedideliems kameriniams renginiams. 
Salėje yra nedidelė scena, rojalis. 
Ervė yra antrame Kultūros rūmų aukšte.
Turi tiesioginį išėjimą į lauko terasą.