Naujienos

„Atminties Tekstai“ – Gedulo ir Vilties dienai

Gedulo ir vilties dienos, birželio 14-osios išvakarėse, po sekmadieninių Šventųjų Mišių, Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje vyko poezijos ir muzikos renginys „Atminties tekstai“. Suskambus bažnyčios varpų garsams, prisiminėme skaudžią mūsų tautos praeitį, išdraskiusią ištisas šeimas, sugriovusią likimus. Šiemet sukanka 80-metų, kuomet prasidėjo masiniai žmonių trėmimai. Ištisas gedulo amžius, kurį, nepaisant sunkiai pakeliamų išbandymų, lydėjo viltis.

Už vilties ir gerumo kupinus žodžius, dėkojame renginyje dalyvavusiam Akmenės rajono savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui, nuoširdų ačiū tariame renginį vedusiai ir eiles skaičiusiai Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistei Andromedai Makselienei, renginį šiltomis melodijomis nuspalvinusiems, solistui Kristupui Jagėlai, kanklininkei Ugnei Laurinaitytei ir jos mokytojai Loretai Rimkuvienei bei nuostabią muzikinę programą dovanojusiam vokaliniam instrumentiniam ansambliui „Agava“ ir jo vadovei Jolitai Švenienei.

Už šiltą priėmimą dėkojame klebonui, dekanui Olijandui Jurevičiui.

Puslapis apie... Birželis

Nesėsk ant dviejų kėdžių - atsidursi ant grindų! 

Kad netektų pasimesti skubančio laiko bėgyje -
Puslapis Apie... primins Jums svarbiausias dienas ir progas, kurių nevalia pamiršti!  

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, įstaigos kodas 188213974,  skelbia viešą 164,54 kv. m ploto patalpų (pastato, kuriame yra  patalpos, unikalus numeris 3295-7000-7019, išnuomojamų patalpų indeksai nuo 1-22 iki 1-34), esančių Nepriklausomybės al. 25, Naujojoje  Akmenėje, nuomos konkursą viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Pradinė turto nuomos kaina vienam mėnesiui – 0,69 Eur už 1 kv. metrą. Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui.

Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis pateikiami Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui iki 2021 m. birželio 14 d. 9.00 val., adresu: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, Direktoriaus kabinetas, darbo laiku 8.00 - 17.00 val., prieš tai informavus tel. (8 620 68 970).

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, pateikia dokumentus ir skaitmeninę laikmeną užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas  ir nuoroda „Turto nuomos konkursui 164,54 kv. m ploto patalpų, esančių Nepriklausomybės al. 25, Naujojoje Akmenėje“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis (tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – su PVM).

4.Viešojo maitinimo paslaugos teikėjo  teikiamos paslaugos patrauklumas, unikalumas, išskirtinumas.

5. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią bus pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai.

6.Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta anspaudu (jeigu jis privalo turėti) ir įgalioto asmens parašu.

7.Investicijos dydis - Planuojama investavimo suma (pagal kadastrinės bylos patalpų unikalius Nr.). Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus turto nuomos sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

8. Darbo vietų skaičius - Naujų darbo vietų sukūrimas (vnt.) pilnu etatu.

9. Darbo vietų išlaikymas - Laikotarpis sukurtoms darbo vietoms išlaikyti (metais).

10. Paslaugos efektyvumas – aptarnaujamų klientų skaičius (vnt.) pirmus metus ir 5 metų perspektyva.

11. Lankstumas - Galimybė klientus aptarnauti  prieš/po Kultūros centro organizuojamų renginių.

12. Idėjos pristatymas – skaitmeninėje laikmenoje pateikti vizualizaciją vidaus patalpų ir lauko terasos mobilaus apstatymo. Pagal papildomas sutarties sąlygas nuomininkas turės galimybę naudotis Kultūros rūmų lauko terasa. Vidaus patalpų interjeras turi atitikti bendrą Kultūros rūmų pastato stilistiką, interjero spalvos ir detalės turi atitikti pastato koncepciją.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėjo pradinį įnašą – 340,59 Eur (tris šimtus keturiasdešimt eurų 59 ct) į Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro sąskaitą Nr. LT384010043300034758, Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. birželio 14 d. 11.00 val. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro patalpose, adresu: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2021 m. gegužės 27 d. nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Dėl patalpų apžiūros galima kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro ūkio dalies vadovą Alvydą Beržunskį tel.(8 687 11 491) el. p. alvydas.berzunskis@akmeneskc.lt

Papildoma informacija teikiama tel. (8 425 56 996).

      NUOMOS KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI:  

Investicijos dydis - Planuojama investavimo suma (pagal kadastrinės bylos patalpų unikalius Nr.) ;

Darbo vietų skaičius - Naujų darbo vietų sukūrimas (vnt.) pilnu etatu;

Darbo vietų išlaikymas - Laikotarpis sukurtoms darbo vietoms išlaikyti (metais);

Paslaugos efektyvumas – aptarnaujamų klientų skaičius (vnt.) pirmus metus ir 5 metų perspektyva;

Lankstumas - Galimybė klientus aptarnauti  prieš/po Kultūros centro organizuojamų renginių;

Nuomos mokestis – nuompinigių dydis (Eur);

Idėjos pristatymas – skaitmeninėje laikmenoje pateikti vizualizaciją vidaus patalpų ir lauko terasos.

Grįžimas į sportinių šokių varžybas!

Mažais žingsneliais pergalių link! Pirmosios sportinių šokių varžybos po ilgo laiko.

Sveikiname choreografų Ievos ir Manto Miškauskų šokėjų poras - Valdas Vaišvyla ir Tėja Žilinskytė bei Vėjas Teišerskis ir Sofija Kostiugovaitė, sėkmingai pasirodžius - Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos “Vijūno taurė 2021“

Virtuali „Šokių akademija“ kviečia pavasario šilumą pasitikti aktyviai!

Kuomet saulė vis dažniau palepina mus savo spinduliais, kartu su ja kyla noras ir mus aktyviai pajudėti!

Pristatome virtualios ŠOKIŲ AKADEMIJOS antrąjį šokį!

Jos vadovė - #arsKc choreografė Ieva Miškauskienė kviečia visus, didelius ir mažus, mokytis linksmų šokių, kuriuos, tikime, drauge gyvai galėsime sušokti birželio 1-ąją - Tarptautinę vaikų gynimo dieną!

Šokis - sportas, sportas - sveikata, sveikata - puiki nuotaika!

Šokį rasite mūsų Facebook paskiroje Naujosios Akmenės Kultūros Rūmai arba paspaudę ant nuorodos ČIA.

PIRMYN!

Ankstesnis 1 2 3 ... 24 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas
X