„Atminties Tekstai“ – Gedulo ir Vilties dienai

Gedulo ir vilties dienos, birželio 14-osios išvakarėse, po sekmadieninių Šventųjų Mišių, Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje vyko poezijos ir muzikos renginys „Atminties tekstai“. Suskambus bažnyčios varpų garsams, prisiminėme skaudžią mūsų tautos praeitį, išdraskiusią ištisas šeimas, sugriovusią likimus. Šiemet sukanka 80-metų, kuomet prasidėjo masiniai žmonių trėmimai. Ištisas gedulo amžius, kurį, nepaisant sunkiai pakeliamų išbandymų, lydėjo viltis.

Už vilties ir gerumo kupinus žodžius, dėkojame renginyje dalyvavusiam Akmenės rajono savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui, nuoširdų ačiū tariame renginį vedusiai ir eiles skaičiusiai Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistei Andromedai Makselienei, renginį šiltomis melodijomis nuspalvinusiems, solistui Kristupui Jagėlai, kanklininkei Ugnei Laurinaitytei ir jos mokytojai Loretai Rimkuvienei bei nuostabią muzikinę programą dovanojusiam vokaliniam instrumentiniam ansambliui „Agava“ ir jo vadovei Jolitai Švenienei.

Už šiltą priėmimą dėkojame klebonui, dekanui Olijandui Jurevičiui.