Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Gaja“

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupės veikla prasidėjo 1993 m., kuomet buvome pastebėti ir LNKC deleguoti kartu su Plungès „Suvartuku“, Mažeikių „Kauškučiu“, Saulėtekio progimnazijos (tuometinė II vidurinė mokykla) liaudišku šokių kolektyvu, vadovaujamu Aldonos Pakeltienės, į Estijoje vykusią Tarptautinę Baltijos šalių dainų ir šokių šventę. Keturi kolektyvai atstovavome Lietuvos Žemaitijos regioną. O toliau – gera pradžia – pusė darbo: visos Lietuvos dainų šventės, pradedant 1994 m., respublikiniai konkursai „Aguonėlė“, “Pora už poros”, Šiaulių apskrities konkursiniai festivaliai “ Suk, suk ratelį”, Klaipėdos universiteto daugelį metų organizuotas konkursas „Klumpakojis“, tarptautiniai šokių konkursai „Baltic Amber Suwalki 2017, 2018”, tarptautinis konkursas Rygoje... Džiugu, jog visuose konkursuose kolektyvą vainikuoja prizinių vietų diplomai. 2018 m. šiandien šokančiųjų grupei ypatingi – Lietuvos 100 – etis, respublikinė dainų šventė su linksmu, polėkio pilnu studentiškos dalies šokių repertuaru, Tarptautinis šokių konkursas „Baltic Amber Suwalki 2018“ ir Grand Prix pergalių kraitėje. O kur dar „Akmenės smuikeliai“, koncertai, festivaliai... Labai didžiuojamės entuziastingais, veikliais, pareigingais, žingeidžiais Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvo „Gaja“ nariais.

Vadovė vyr. choreografė Birutė Viktoravičiūtė 
Mob. +370 6 00 80008
El.p. agotaa3@gmailcom