Vaikų etninės raiškos kolektyvas

Prasmingai, noriai ir aktyviai šis kolektyvas dalyvauja įvairiose etninėse veiklose, tradiciniuose liaudies renginiuose, etninėse šventėse. Kolektyvas taikliai geba pritaikyti dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos elementus žaidimuose, kasdieninėje veikloje, įvairiose gyvenimo situacijose, pats bando kurti mįsles, turi grožio pajautos pradmenis.  Kolektyvas aktyviai dalyvauja renginiuose, prisideda prie tradicijų puoselėjimo.  Organizuojamos šventės pagal metų ratą, visos kalendorinės šventės ir kiti renginiai. Vadovė Sandra Tiškutė.