Humoro grupė „Smaguriai“

Kolektyvas susibūrė 2013 metais. Grupėje yra 6 dalyviai. Humoro grupė  kiekvienais metais paruošia naują programą, su kuria dalyvauja Lietuvos humoro sambūrio „Juokis“ respublikiniuose bei regioninėse apžiūrose. Grupei vadovauja Alvydas Vaičiakauskas.