NAUJIENOS

Metų Akmenietės 2020 rinkimai prasideda!

„METŲ AKMENIETĖ - 2020“

 „Nemylimas grožis it rožės – vysta“ – rašė Justinas Kisieliauskas. Ne veltui sakoma, kad Akmenės krašto moterys ypatingai gražios. Daugelį metų trunkantys „Metų akmenietės“ apdovanojimai – puikus įrodymas, kokios mylimos ir gerbiamos Akmenės krašte yra moterys.  Siekiant ir toliau puoselėti grožį bei gėrį Akmenės rajone, tęsiama graži tradicija ir organizuojami „Metų Akmenietės 2020“ rinkimai. Nominacijos bus paskelbtos kovo 8- ąją.

 Nors dėl pandemijos ribojimų rengti iškilmingo apdovanojimų vakaro negalėsime, jaučiame pareigą apdovanoti mūsų šauniąsias moteris ir rasti būdą, kaip praskaidrinti jų nuotaiką šią nuostabią dieną.

„Metų Akmenietės 2020“ rinkimų tikslas – paskatinti Akmenės krašto žmones atkreipti dėmesį į rajono moteris, reikšmingai nusipelniusias vietos gyvenimo gerovei; atrasti ir pagerbti moteris, kurių veikla peržengia profesinių įsipareigojimų bei moteriškumo stereotipų ribas, o jų darbai tampa siektinu pavydžiu viso rajono gyventojams. 

Kviečiame visus gyventojus, įmones, įstaigas, organizacijas pastebėti ir įvertinti moteris, kurios savo gerais darbais, aktyvumu, darbštumu, kūrybiškumu ir rūpestingumu šildo aplinkinius, kurių atsidavimas savo kraštui ir žmonėms yra beribis ir neišmatuojamas, o jų skleidžiamas gerumas suteikia optimizmo tikėti gražesniu rytojumi.

Nominacijos:

METŲ MAMA – už dorai auklėjamus ir išauklėtus vaikus,  šeimos židinio puoselėjimą bei pasiaukojimą šeimos gerovės labui.

METŲ VISUOMENININKĖ – už nuveiktus darbus, peržengiančius profesinio įsipareigojimo ribas, už organizuotumą, darbštumą, ryžtingumą,  gėrio puoselėjimą, ir gebėjimą suburti Akmenės krašto žmones bendram tikslai – gerovės kūrimui.

METŲ ATRADIMAS - už įgyvendintą originalų sumanymą mokslo, kultūros, verslo, sporto, kūrybos ir kitose srityse, už aktyvią kūrybinę veiklą bei laimėjimus, garsinančius Akmenės kraštą.

Rinkimų organizatoriai – Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.

Kviečiame siūlyti pretendentes šioms nominacijoms užpildant anketą ir pateikiant Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui iki š. m. vasario 28 d. adresu Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė (mesti į pašto dėžutę) arba  el. paštu:  info@akmeneskc.lt informacija tel.: 8 425 56996

Anketos formą rasite paspaudę ČIA

Kandidatę galite siūlyti ir upžildydami ŠIA FORMĄ.

Puslapis apie... VASARIS

Ar žinojai, kad vasario mėnesį minėsime ne tik Šv. Valentino dieną, Užgavėnes ir Valstybės Atkūrimo šventę? 
Šiame puslapyje rasi viską, ką būtina žinoti apie paskutinį žiemos mėnesį! 

IX Lietuvos vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas TRAMTATULIS 2021, prasideda!

Informuojame, kad dėl Lietuvoje paskelbto karantino keičiama šiemet rengiamo IX Lietuvos vaikų ir       moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis", skirto vienos žymiausių       pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti, eiga ir nuostatai. Daugiau informacijos galite rasti www.lnkc.lt

Kviečiame
Iki š. m. balandžio 1 d. visus dalyvius atsiųsti savo pasirodymų filmuotą medžiagą adresu: etnokultura@akmeneskc.lt.
Dėl kylančių klausimų prašome kreiptis į etninės kultūros specialistę Eriką Gadžij anksčiau nurodytu el. paštu arba tel. Nr. +3706780565

 

 

PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, įstaigos kodas 188213974,  skelbia viešą 164,54 kv. m ploto patalpų (pastato, kuriame yra  patalpos, unikalus numeris 3295-7000-7019, išnuomojamų patalpų indeksai nuo 1-22 iki 1-34), esančių Nepriklausomybės al.25, Naujojoje  Akmenėje, nuomos konkursą viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Pradinė turto nuomos kaina vienam mėnesiui – 0,69 Eur už 1 kv. metrą. Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui.

Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis pateikiami Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui iki 2021 m. vasario 22 d. 9.00 val., adresu: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, Direktoriaus kabinetas, darbo laiku 8.00 - 17.00 val., prieš tai informavus tel. (8 620 68970).

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, pateikia dokumentus ir skaitmeninę laikmeną užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas  ir nuoroda „Turto nuomos konkursui 164,54 kv. m ploto patalpų, esančių Nepriklausomybės al. 25, Naujojoje Akmenėje“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis (tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – su PVM).

4.Viešojo maitinimo paslaugos teikėjo  teikiamos paslaugos patrauklumas, unikalumas, išskirtinumas.

5. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią bus pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai.

6.Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta anspaudu (jeigu jis privalo turėti) ir įgalioto asmens parašu.

7.Investicijos dydis - Planuojama investavimo suma (pagal kadastrinės bylos patalpų unikalius Nr.). Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus turto nuomos sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

8. Darbo vietų skaičius - Naujų darbo vietų sukūrimas (vnt.) pilnu etatu.

9. Darbo vietų išlaikymas - Laikotarpis sukurtoms darbo vietoms išlaikyti (metais).

10. Paslaugos efektyvumas – aptarnaujamų klientų skaičius (vnt.) pirmus metus ir 5 metų perspektyva.

11.Lankstumas - Galimybė klientus aptarnauti  prieš/po Kultūros centro organizuojamų renginių.

12. Idėjos pristatymas – skaitmeninėje laikmenoje pateikti vizualizaciją vidaus patalpų ir lauko terasos mobilaus apstatymo. Pagal papildomas sutarties sąlygas nuomininkas turės galimybę naudotis Kultūros rūmų lauko terasa. Vidaus patalpų interjeras turi atitikti bendrą Kultūros rūmų pastato stilistiką, interjero spalvos ir detalės turi atitikti pastato koncepciją.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėjo pradinį įnašą – 340,59 Eur ( tris šimtus keturiasdešimt eurų 59 ct) į Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro sąskaitą Nr. LT384010043300034758, Luminor Bank AS, banko koda 40100.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. vasario 22 d. 11.00 val. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro patalpose, adresu: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2021 m. vasario 8 d. nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Dėl patalpų apžiūros galima kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro ūkio dalies vadovą Alvydą Beržunskį tel.(8 687 11491) el. p. alvydas.berzunskis@akmeneskc.lt

Papildoma informacija teikiama tel. (8 425 56996).

      NUOMOS KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI:  

Investicijos dydis - Planuojama investavimo suma (pagal kadastrinės bylos patalpų unikalius Nr.) ;
Darbo vietų skaičius - Naujų darbo vietų sukūrimas (vnt.) pilnu etatu;
Darbo vietų išlaikymas - Laikotarpis sukurtoms darbo vietoms išlaikyti (metais);
Paslaugos efektyvumas – aptarnaujamų klientų skaičius (vnt.) pirmus metus ir 5 metų perspektyva;
Lankstumas - Galimybė klientus aptarnauti  prieš/po Kultūros centro organizuojamų renginių;
Nuomos mokestis – nuompinigių dydis (Eur);
Idėjos pristatymas – skaitmeninėje laikmenoje pateikti vizualizaciją vidaus patalpų ir lauko terasos. 

Kviečiame išsakyti savo nuomonę apie Kultūros centro darbą!

Kviečiame išreikšti savo nuomonę ir užpildyti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro kultūrinės 2020 m.veiklos vertinimo apklausą!
Užtruksite vos kelias minutes.  

Šios apklausos tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vykdomos veiklos bei teikiamų paslaugų svarbą bei kokybę Akmenės rajone. Anketa yra anoniminė. Pažymėkite Jums priimtiną atsakymo variantą.
Apklausos vykdymo terminas - nuo 2021 m. sausio 27 d. iki 2021 m. vasario 18 d.  
Anketą užpildyti galite paspaudę ČIA!

Dėkojame už apklausai skirtą Jūsų dėmesį ir laiką. 


Nuotraukos autorius - Marius Survila. 

Kviečiame į „Šnekučių klubą“ !

Jaunuoli, nedrįstum savęs net pavadinti šnekučiu, savo mintis reiškiančiu tik galvoje? 
Manai, kad kalbėti prieš auditoriją gali tikrai ne kiekvienas ir Tu tikrai ne tas drąsuolis?

Ar žinojai, kad „95% žmonių bijo kalbėti viešai“!
Manome, kad šis skaičius tikrai per didelis!

Kviečiame 12-19 metų januolius jau dabar pradėti lavinti savo komunikacinius įgūdžius!
Susitikime „Šnekučių klube“ !

Pirmasis susitikimas Zoom platformoje jau vasario 8 d.

P.S. Būtina išankstinė „Šnekučių“ registracija
el.paštu etnokultura@akmene.lt arba
parašykite mums asmeninę žinutę Facebook paskyroje Naujosios Akmenės Kultūros Rūmai.    

P.P.S Registruotis galima bet kada! Lauksime visų, kurie nori įveikti baimę kalbėti viešai ir sklandžiai! 

 

Renginiai

Kviečiame į renginius

  Prenumeruoti naujienas
X