NAUJIENOS

Regioninės šokio sklaidos programos rengėjų pilotinis susitikimas Šiluvoje

Lietuvos šokio informacijos centras, Šiuolaikinio šokio asociacija ir Raseinių rajono kultūros centras organizavo pilotinį susitikimą kultūros centrų ir savivaldybių darbuotojams, kuriuos Audronis Imbrasas, Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė ir Agnija Šeiko aplankė per 2019 m. Organizatoriai apvažiavo beveik visus 60 rajonų ir pristatė idėją, kad šiuolaikinis profesionalusis šokis turėtų pasiekti kuo daugiau miestų ir miestelių. Šiai idėjai aptarti ir įgyvendinimo galimybes įvertinti buvo surengtas pilotinis galimų partnerių susitikimas. Į jį susirinko kultūros darbuotojai iš įvairių rajonų. Akmenės rajoną Šiluvoje atstovavo Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė ir Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotoja, etninės kultūros specialistė Gražina Montvidaitė.
Pilotinio susitikimo metu buvo pristatytos išvados apvažiavus rajonus ir surinkus duomenis, pateikti užsienio projektų pavyzdžiai, pristatyta, ko tikimasi iš rengiamo projekto. Šokio kūrėjai, atlikėjai ir vadybininkai trumpai pristatė spektaklių pavyzdžius, tinkamus turams po regionus. Galiausiai, susirinkusieji pasiskirstę į tris grupes diskutavo apie projekto koncepciją, spektaklių atrankos kriterijus, reikalingas papildančias veiklas, projekto planavimą, galimus partnerius, veiklas 2020 metais bei programos vykdymą ir lėšų pritraukimo galimybes, tinkamiausius finansavimo modelius. Pabaigoje diskusijų idėjos pristatytos ir aptartos bendrai.

Susitikimas buvo naudingas dėl diskusijų metu gautų įžvalgų ir nuomonių apie šokio projektų valdymą ir lėšų pritraukimo būdus siauros kultūrinės krypties projektams.  

Informaciją parengė etninės kultūros specialistė Gražina Montvidaitė 
Nuotrauka - Silvijos Čižaitės-Rudokienės 

Po ilgų atnaujinimo darbų pravertos Alkiškių kultūros namų durys

Kultūra klesti tik jai palankiomis sąlygomis: kūrybingų žmonių apsuptyje, aktyvioje bendruomenėje, tvirtą materialinę bazę turinčiose patalpose. Tai suprasdamas, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras 2016 m. ėmėsi įgyvendinti projektą „Akmenės rajono savivaldybės Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimas (modernizavimas)“. 2018 m. sausio 3 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta paramos sutartis Nr. 20KI-KS-17-1-01655-PR001 dėl projekto finansavimo, kurio galutinė vertė – 279,2 tūkst. eurų, iš jų: 167,2 tūkst. eurų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 29,5 tūkst. eurų Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, 82,5 tūkst. eurų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Pastato kapitalinio remonto techninio darbo projektą parengė ir statinio projekto priežiūrą vykdė AB „Panevėžio statybos trestas“. Projekto ekspertizę atliko UAB „Klaipėdos ekspertizė“.  Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimo rangos darbus atliko UAB „SPD armada“, o rangos darbų  techninę priežiūrą vykdė UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.

Alkiškių kultūros namų pastato kapitalinio remonto darbai užbaigti 2019 m. rugpjūčio 14 d., lapkričio 25 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išdavė statybos užbaigimo aktą.

Pakeistas Alkiškių kultūros namų pastato stogas, išorės fasadas, pandusas, sudėti nauji langai ir durys, modernizuoti šildymo, vidaus ir lauko vandentiekio bei nuotekų tinklai, įrengtos gaisro saugos bei apsaugos signalizacijos.

Galiausiai, po ilgų darbų, gruodžio 5 d. Alkiškių kultūros namai iškilmingai atidaryti. Nesunku buvo pastebėti gilia nuostaba ir šypsena pasipuošusių alkiškiečių bei kitų renginio svečių veidus. Šventėje dalyvavo ir simbolinę atidarymo juostą perkirpo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė, Kultūros centro direktorė Edita Daniela Statkienė bei rangovo UAB „SPD armada“ atstovė Laura Vitkevičienė. Kultūros namus iškilmingai palaimino Akmenės Šv. Onos parapijos klebonas, kanauninkas, bažn. teol. dr. Algis Genutis. Sveikinimo žodžius tarė Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Rimvydas Žilaitis, Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Alfreda Jacikevičienė, sveikinimų ir padėkos žodžių negailėjo Alkiškių bendruomenės pirmininkas Vytautas Juozapavičius, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų klubo „Žėrutis“ pirmininkė Irena Levinienė, Sablauskių kaimo bendruomenės „Žiburys“ atstovės, rajono kultūros namų vadovės.

Renginyje pasirodė choreografo Manto Miškausko šokėjai, Alkiškių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvų vadovės Eugenijos Narkuvienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis „Šventupėlė“, Naujosios Akmenės kultūros rūmų duetas „Broliai“ (vad. A. Švažas) bei šaunieji „Akmenės vyrai“ (vad. A. Vaičiakauskas).

Renginį vainikavo kultūros namų kiemelyje sužibusi Kalėdų eglutė bei šventiniai fejerverkai – UAB „Kalvasta“ ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūno R. Žilaičio dovana. Svečiai vaišinosi bendruomenės pagamintu šiupiniu, kitomis šventinėmis vaišėmis.

Tikimasi, kad po šio projekto įgyvendinimo pavyks atgaivinti Alkiškių gyvenvietės kultūrinį gyvenimą, padidės organizuojamų renginių ir jų dalyvių skaičius, žmonės iš naujo atras pažįstamas erdves ir norės jose kurti. Šiuo metu vis dar tvarkoma kultūros namų aplinka sudarys sąlygas sėkmingam lauko renginių organizavimui, sukurs poilsio ir švenčių vietą.

Nuotraukų autorė – Jūratė Sakavičienė

Naujojoje Akmenėje įžiebta Kalėdų eglutė!

Gruodžio 2 d. Naujojoje Akmenėje vyko eglutės įžiebimo šventė. Dainas dovanojo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dainininkai (vad. A. Savčikienė), Akmenės skyriaus jaunių choro grupė (vad. Ž. Kazlauskaitė) ir Kultūros rūmų kolektyvai (vad. Ž. Kazlauskaitė ir J. Švenienė). Šoko lopšelių-darželių ,,Buratinas“, ,,Atžalynas“ ir jo skyriaus ,,Žvaigždutė“ vaikai ir jų auklėtojos, kostiumais žavėjo vaikų dienos centro jaunimas (vad. L. Švaplienė). Šventę vedė šaunusis Snieguolės ir Kalėdų senelio duetas.
Sveikinimo žodžius tarė miesto seniūnas R. Juozapavičius bei Savivaldybės meras V. Mitrofanovas. Viso renginio metu puškavo kalėdinis traukinukas, muzikinę programą pristatė Laura Remeikienė ir vaikų studija. Vakarą vainikavo šventiniai fejerverkai.
Dėkojame Akmenės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (vad. D. Liniauskas), operatyviai įvykdžiusiai Kalėdų Senelio gelbėjimo operaciją bei kitoms atsakingoms įstaigoms, užtikrinusioms sėkmingą šventės eigą ir puikų techninį aptarnavimą. 

Už galimybę pasivažinėti Kalėdiniu traukinuku dėkojame rėmėjams: UAB ,,Grūstė“ ir Akmenės rajono verslininkų asociacijai.

Nuotraukų autorius - Jonas Vapsva,

Kviečiame išsakyti savo nuomonę apie Kultūros centro darbą!

Kviečiame išreikšti savo nuomonę ir užpildyti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro kultūrinės 2019 m.veiklos vertinimo apklausą!
Užtruksite vos kelias minutes.  

Šios apklausos tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vykdomos veiklos bei teikiamų paslaugų svarbą bei kokybę Akmenės rajone. Anketa yra anoniminė. Pažymėkite Jums priimtiną atsakymo variantą.
Anketą užildyti galite čia.

Dėkojame už apklausai skirtą Jūsų dėmesį ir laiką. 

Nuotraukos autorius - Marius Survila. 

Šviesos ir draugystės šventė

Spalio 30 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmai pakvipo moliūgais. Vyko edukacinis užsiėmimas „Daržovių skaptavimo menas“. Vieni pjaustė, kiti skaptavo, o mažiausieji paišė ir savo rankytėmis tyrinėjo moliūgų, pastarnokų ir kitų didžiųjų rudens gėrybių vidų.
Pagaminus įvairiais raštais ir formomis dekoruotus žibintus, pradėta virti moliūgų sriuba. Moliūgienę šeimininkės, iš Naujosios Akmenės miesto „Bočių“ bendrijos, gardino įvairiausiais prieskoniais ir sėklomis. Nei vienas skoniu nenusivylė! Po gardžios vakarienės, šventės dalyvių pagaminti žibintai nušvito mūsų miesto aikštės pakraštyje.
Dėkojame visiems, kurie šią puikią dieną buvote kartu: vaikų lopšeliui-darželiui „Atžalynas“, vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žvaigždutė“, Akmenės rajono socialinių paslaugų namams, Naujosios Akmenės Trečiojo Amžiaus Universitetui, Dienos centro lankytojams ir mūsų šauniosioms gaspadinėms iš LPS „Bočiai“ Naujosios Akmenės miesto bendrijos.

Nuotraukų autorius – Jonas Vapsva 

Šiek tiek apie meną

Lietuvių rašytojas Bronius Krivickas 1937 m. žurnale „Ateitis“ rašė: „Žmogus gimsta su estetiniu pajautimu. Mažas vaikas jau moka žavėtis menu ir pats kuria. Jis stato iš smėlio dailius namukus, keistomis melodijomis niūniuoja nesuprantamas dainas, anglimi piešia tvorose ir sienose primityvius paveikslus. Štai jis jaunas architektas, muzikas, tapytojas. Reiškia, jo prigimtyje, lyg vos pradedąs sprogti pumpuras, glūdi meno pradai. Besivystant žmogui, skleidžiasi ir anas pumpuras. Žmogus išugdo savo estetinį pajautimą. Jis gali pažinti didžiuosius meno kūrinius ir jais gėrėtis. Kartais jis ir savyje pajunta slapta glūdinčias kūrybines jėgas, talentą, ir pats pradeda kurti meno vertybes.“

Kiekvienas turime savitą grožio supratimą, savitą požiūrį į gyvenimą ir jame vykstančius kultūrinius procesus. Todėl kultūros darbuotojui, kurio didžiausias tikslas – suteikti pasigėrėjimą kiekvienam esančiam aplinkui – geriausia padėka yra Jūsų buvimas kartu, Jūsų patarimas, Jūsų pastaba ir kritiškas žvilgsnis. Siekdami būti arčiau Jūsų, kiekvieną Jūsų kviečiame būti arčiau mūsų!

Naująjį renginių sezoną Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras pasitinka atsinaujinusiu įvaizdžiu! Ar jau spėjote nusifotografuoti šalia #arsKC?

Lotynų kalboje žodis Ars buvo plačiai paplitęs. Jo atitikmenų randame ir daugelyje kitų, senųjų Europos kalbų, tačiau dažniausia ir pagrindinė jo reikšmė – menas.

Naujosios Akmenės kultūros rūmų prieigose atsiradęs užrašas #arsKC mūsų įstaigos kontekste turi dvigubą reikšmę.

Pirmoji – įstaigos pavadinimo, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, trumpinys.

Antroji – menų (ars) kultūros centras (kc).

Puoselėjame viltį,  kad į šiuos kultūros rūmus atvykę svečiai, meno mėgėjų kolektyvų nariai ir kiekvienas Jūsų pasijusite lyg namie, apsupti meilės ir šilumos, meno ir muzikos garsų. Mes dirbame ir kuriame dėl Jūsų. Didžiausia mūsų pergalė ir geriausia Jūsų padėka – šypsena!

Kviečiame visus prisijungti prie mūsų meno mėgėjų kolektyvų, o geriausią ir smagiausią savo patirtį Kultūros rūmuose įamžinti fotografijoje su #arsKC.

Aplankykite mūsų facebook‘o puslapį (štai čia) ir pasidalinkite savo nuotraukomis komentarų sekcijoje. Mėnesio pabaigoje daugiausia „patinka“ paspaudimų sulaukusios nuotraukos autorius bus apdovanotas kvietimu į pasirinktą renginį iki gruodžio 31 d. 

Renginiai

Susitikimai su Snieguole ir Kalėdų seneliu Naujojoje Akmenėje!

Nepraleiskite progos šventiniu laikotarpiu susitikti su Kalėdų seneliu ir Snieguole, kurie vaikučių lauks prie eglutės
(L. Petravičiaus a., Naujoji Akmenė) šiomis dienomis:

Gruodžio 6 d. nuo 15.00 iki 17.00 val.;
Gruodžio 10 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.;
Gruodžio 13 d. nuo 15.00 iki 17.00 val.;
Gruodžio 16 d. nuo 12.00 iki 13.30 val.

Senelis skaitys pasakas, išklausys jūsų norus ir pildys svajones...

 

Kūčių vakarienė su „Bočiais“!

Gruodžio 19 d. 17.00 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose

Kūčių vakarienė su „Bočiais“!

Pasitikime šv. Kalėdas ragaudami tradicinius Kūčių patiekalus!

Renginys nemokamas.
Renginyje bus fotografuojama.

 

Spektaklis „Raganiukė“

Gruodžio 22 d. 13.00 val.
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose

Visi, visi kviečiami į pasimatymą su O. Proislerio „Raganiukė“ , varnu ir kitais herojais! 
10-asis, jubiliejinis vaidinimas Jums! 

Režisierė - Daiva Kvaukienė
Vaidina -  „Akmenietės“ klubo moterys. 

Įėjimas - plati šypsena ir atvira širdis.

Ateik, pažaisime! 

Koncertas „Čigonų Karalaitė“

Jeigu ilgais žiemos vakarais Jus apims liūdesys, aplankykite nuotaikingą koncertą „Čigonų Karalaitė“, kuris vyks gruodžio 30 d. 18.00 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose.
Tai dainos, šokio ir muzikos „šou“ apie meilę sužibusią tarp dviejų degančių širdžių, kuriame apjungti gražiausi visų pamėgti kūriniai. Koncerto metu savo kerais žiūrovus užburs žavingoji dainininkė - Anna Dribas (Ispanija), specialiai šiam renginiui išmokusi lietuvių kalbą. Jai talkins solistas, Tarptautinių konkursų laureatas - Laimonas Bendaravičius, kuris savo profesionalumu yra jau ne kartą pakerėjęs Lietuvos publiką. Taip pat uždegančiais šokiais visus žavės temperamentingosios šokėjos: Lalita Čihradze (Gruzija), Margarita Kamjaka (Ukraina), Kotryna Ostrovska ir Juliana Maske (Latvija) bei kiti muzikantai -virtuozai. Šį Tarptautinį projektą sukūrė prodiuseris, žinomas dainų autorius ir atlikėjas, gyva grupės „Hiperbolė“ legenda - Viktoras Prapras. Įspūdingo pasirodymo metu sceną papuoš 40 komplektų sceninių rūbų bei spalvinga scenografija. Aplankykite šį nuostabų reginį. Gerą nuotaiką Jums garantuojame!
O gal tai bus puiki Kalėdinė dovana Jūsų artimam žmogui...

Informacija ir bilietų platinimas: Bilietai.lt ir Naujosios Akmenės kultūros rūmu kasoje
Bilietų kaina 11-12-14 eurų

„Po mūzos sparnu“

Sausio 24 d. 17.30 val.
Akmenės kultūros namuose (Sodo g.1, Akmenė)

„Po mūzos sparnu“
Tradicinis 6-asis Akmenės rajono kultūros darbuotojų  ir mėgėjų meno kolektyvų narių  padėkos vakaras.

Koncertą dovanos - Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Cementininkas“ (vad. Ž. Kazlauskaitė, konc. J. Švenienė).
Renginio viešnia - sopranas Ona Kolobovaitė !
 

Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame! 

Kviečiame į renginius

  Prenumeruoti naujienas
X