NAUJIENOS

Kviečiame išsakyti savo nuomonę apie Kultūros centro darbą!

Kviečiame išreikšti savo nuomonę ir užpildyti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro kultūrinės 2019 m.veiklos vertinimo apklausą!
Užtruksite vos kelias minutes.  

Šios apklausos tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vykdomos veiklos bei teikiamų paslaugų svarbą bei kokybę Akmenės rajone. Anketa yra anoniminė. Pažymėkite Jums priimtiną atsakymo variantą.
Anketą užildyti galite čia.

Dėkojame už apklausai skirtą Jūsų dėmesį ir laiką. 

Nuotraukos autorius - Marius Survila. 

Šviesos ir draugystės šventė

Spalio 30 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmai pakvipo moliūgais. Vyko edukacinis užsiėmimas „Daržovių skaptavimo menas“. Vieni pjaustė, kiti skaptavo, o mažiausieji paišė ir savo rankytėmis tyrinėjo moliūgų, pastarnokų ir kitų didžiųjų rudens gėrybių vidų.
Pagaminus įvairiais raštais ir formomis dekoruotus žibintus, pradėta virti moliūgų sriuba. Moliūgienę šeimininkės, iš Naujosios Akmenės miesto „Bočių“ bendrijos, gardino įvairiausiais prieskoniais ir sėklomis. Nei vienas skoniu nenusivylė! Po gardžios vakarienės, šventės dalyvių pagaminti žibintai nušvito mūsų miesto aikštės pakraštyje.
Dėkojame visiems, kurie šią puikią dieną buvote kartu: vaikų lopšeliui-darželiui „Atžalynas“, vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žvaigždutė“, Akmenės rajono socialinių paslaugų namams, Naujosios Akmenės Trečiojo Amžiaus Universitetui, Dienos centro lankytojams ir mūsų šauniosioms gaspadinėms iš LPS „Bočiai“ Naujosios Akmenės miesto bendrijos.

Nuotraukų autorius – Jonas Vapsva 

Šiek tiek apie meną

Lietuvių rašytojas Bronius Krivickas 1937 m. žurnale „Ateitis“ rašė: „Žmogus gimsta su estetiniu pajautimu. Mažas vaikas jau moka žavėtis menu ir pats kuria. Jis stato iš smėlio dailius namukus, keistomis melodijomis niūniuoja nesuprantamas dainas, anglimi piešia tvorose ir sienose primityvius paveikslus. Štai jis jaunas architektas, muzikas, tapytojas. Reiškia, jo prigimtyje, lyg vos pradedąs sprogti pumpuras, glūdi meno pradai. Besivystant žmogui, skleidžiasi ir anas pumpuras. Žmogus išugdo savo estetinį pajautimą. Jis gali pažinti didžiuosius meno kūrinius ir jais gėrėtis. Kartais jis ir savyje pajunta slapta glūdinčias kūrybines jėgas, talentą, ir pats pradeda kurti meno vertybes.“

Kiekvienas turime savitą grožio supratimą, savitą požiūrį į gyvenimą ir jame vykstančius kultūrinius procesus. Todėl kultūros darbuotojui, kurio didžiausias tikslas – suteikti pasigėrėjimą kiekvienam esančiam aplinkui – geriausia padėka yra Jūsų buvimas kartu, Jūsų patarimas, Jūsų pastaba ir kritiškas žvilgsnis. Siekdami būti arčiau Jūsų, kiekvieną Jūsų kviečiame būti arčiau mūsų!

Naująjį renginių sezoną Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras pasitinka atsinaujinusiu įvaizdžiu! Ar jau spėjote nusifotografuoti šalia #arsKC?

Lotynų kalboje žodis Ars buvo plačiai paplitęs. Jo atitikmenų randame ir daugelyje kitų, senųjų Europos kalbų, tačiau dažniausia ir pagrindinė jo reikšmė – menas.

Naujosios Akmenės kultūros rūmų prieigose atsiradęs užrašas #arsKC mūsų įstaigos kontekste turi dvigubą reikšmę.

Pirmoji – įstaigos pavadinimo, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, trumpinys.

Antroji – menų (ars) kultūros centras (kc).

Puoselėjame viltį,  kad į šiuos kultūros rūmus atvykę svečiai, meno mėgėjų kolektyvų nariai ir kiekvienas Jūsų pasijusite lyg namie, apsupti meilės ir šilumos, meno ir muzikos garsų. Mes dirbame ir kuriame dėl Jūsų. Didžiausia mūsų pergalė ir geriausia Jūsų padėka – šypsena!

Kviečiame visus prisijungti prie mūsų meno mėgėjų kolektyvų, o geriausią ir smagiausią savo patirtį Kultūros rūmuose įamžinti fotografijoje su #arsKC.

Aplankykite mūsų facebook‘o puslapį (štai čia) ir pasidalinkite savo nuotraukomis komentarų sekcijoje. Mėnesio pabaigoje daugiausia „patinka“ paspaudimų sulaukusios nuotraukos autorius bus apdovanotas kvietimu į pasirinktą renginį iki gruodžio 31 d. 

Saldus rudens kermošius

Spalio 5 dieną kilti anksti iš lovos kvietė milžiniškas balionais ir kitais papuošimais pasidabinęs traktorius! Tokiu būdu Akmenės rajono ūkininkai kvietė žmones į tradicinį Naujosios Akmenės rudens kermošių! Tądien vieni prekiavo, kiti pirko, dar kiti dovanojo savo užaugintas rudens gėrybes.

Visus linksmino Žemalės kultūros namų stilizuota kapela ,,Šerkšnė“ (vad. G. Kontvainis) ir Šeduvos kultūros ir amatų centro kapela ,,Užuovėja“. Renginio vedėja Izolina iš Šeduvos organizavo rungtis, žaidimus ir kitas rudens atrakcijas, už kurias dalyviai buvo apdovanoti rudeninėmis dovanomis. Rudens lauko ekspozicijos „Saldus ruduo“ dalyviams atiteko ūkininkų įsteigtos dovanos.

Sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Valius Ąžuolas, Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Europos parlamento nario Bronio Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė bei Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, Ūkininkų sąjungos Akmenės skyriaus pirmininkė Gražina Gauronskienė.

Nuotraukų autorius – Jonas Vapsva

Tarptautinę senjorų dieną – „Ypatingas grožis“

Spalio 1-ąją minėjome Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šia ypatinga proga Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje, Telšių vyskupo įpareigotas, šv. Mišias laikė Telšių vyskupijos generalvikaras, kanauninkas Vilius Viktoravičius. Svečiuodamasis Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, suteikė šiai kultūros įstaigai ir joje besilankiusiems svečiams švenčiausiąjį palaiminimą – kad kiekvieną jų lydėtų Dievo palaima, sveikata ir stiprybė, ir kad gėris, kuriuo šiandien taip džiaugėmės, įkvėptų mus visus kiekvieną dieną stengtis iš naujo dėl geresnio rytojaus, dėl gražesnės mūsų visų ateities.

Po šios ceremonijos vyko parodos ,,Ypatingas grožis“ atidarymas. Ją pristatė tokio paties pavadinimo socialinio projekto organizatorės Edita Navickienė, Vidmantė Raustytė ir Giedrė Brazlauskaitė. Parodos tikslas – atskleisti neįgalaus žmogaus neretai slepiamą grožį, emocijas, o taip pat juos auginančių, globojančių artimųjų, globėjų meilę, emocijas. Siekiama parodyti, kad visuomenėje yra ypatingų žmonių, turinčių negalią, kuri yra graži. Taip pat atkreipti dėmesį į artimuosius, globėjus, kurie augina, globoja ypatingus žmones. Sulaužyti nusistovėjusius standartus, hipotezes, kad neįgalieji negali būti modeliais, kad jie yra negražūs, nepatrauklūs. Turint negalią ar auginant, globojant išskirtinį žmogų – gyvenimas nesibaigia.

Nuošalyje neliko ir senjorai, dažnai jaučiantys panašias visuomenės nuotaikas, susidurdami su sveikatos bei senatvės problemomis. Ypač padėkoti tądien norėta žmonėms, kurie jais rūpinasi, kurie dovanoja savo dėmesį, savo laiką ir geriausią, ką žmogus gali duoti žmogui – nuoširdų bendravimą ir buvimą kartu.  Po parodos atidarymo vykusio koncerto metu buvo apdovanoti keturi Akmenės rajono gyventojai, kurie  negailėdami savęs rūpinasi kitų gerove, dovanoja savo laiką žmonėms, kuriems mūsų dėmesio labiausiai reikia. Dauguma jų – senjorai ir žmonės su negalia. Akmenės rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos Papilės gyventojai Birutei Daunienei, akmeniškiui Pranui Vėlavičiui, Naujosios Akmenės gyventojoms Genovaitei Sakavičienei ir Daivai Kvaukienei. Po iškilmingų apdovanojimų Akmenės rajono senjorams ir žmonėms su negalia koncertą dovanojo Romualdas Juzukonis.  

Kaip visada, už nuoširdžią pagalbą ir bendradarbiavimą dėkojame gerbiamam dekanui, klebonui Olijandui Jurevičiui, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenei bei ištikimajam renginių fotografui bei šio straipsnio nuotraukų autoriui – Jonui Vapsvai. 

Naujojoje Akmenėje šoko „Visa Lietuva“

Visų pamėgta etninės kultūros akcija ir vėl kvietė gyventojus išeiti į miestą ir šokti! Penktadienio popietę būrys žmonių užpildė Naujosios Akmenės miesto aikštę. Akmenės rajono šokėjų kolektyvai susijungė bendram šokiui ir taip paminėjo akciją ,,Visa Lietuva šoka“.

Dėkojame prisijungusiems prie akcijos:
„Saulėtekio“ progimnazijos folkloro kolektyvui ,,Šarkutis“(vad. Daina Jarusaitienė),
„Saulėtekio“ progimnazijos jaunučių, jaunių ir jaunimo kolektyvams (vad. Sigutė Gadžij),
„Saulėtekio“ progimnazijos moterų kolektyvui ,,Vakaruškos“ (vad. Sigutė Gadžij),
lopšeliui-darželiui ,,Atžalynas“ ir jo skyriui ,,Žvaigždutė“ (vad. Onutė Deniušienė ir Sigutė Gadžij),
lopšeliui-darželiui ,,Buratinas“ (vad. Živilė Garbaliauskienė),
mūsų svečiams iš Ventos kultūros namų (vad. Dalia Tenienė),
šokėjams iš Kruopių miestelio (vad. Reda Urbonienė).

Nuotraukų autorius Jonas Vapsva. 

Renginiai

Kino filmas „Pats sau milijonierius“

Lapkričio 19 d. 19.00 val.
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, bilieto kaina 5 eurai
Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Tadas Vidmantas
Trukmė: 1h 30 min

Trisdešimt ketverių metų Donatas Pukys kartu su savo sužadėtine Laurita ir jos kiauksinčiu madingu šuneliu Gučiu gyvena Kaune. Už Donatą jaunesnė Laurita dirba instagramo modeliu. Tuo tarpu Donatas ne tik vadovauja viešbučiui, kurį jam prieš išvažiuodamas gyventi į Šveicariją paliko tėvas, bet visai neseniai įsigijo kriptovaliutų „fermą“ bei sportinį „Lamborghini“ automobilį. Įvaizdis Donatui – svarbiausias dalykas gyvenime. Būtent dėl to Donato ir Lauritos veiduose nuolat spindi šypsenos. Bet tik tol, kol įjungtos telefonų kameros. Visgi viskas pakrypsta netikėta linkme, kai Donatas sulaukia tėvo skambučio.

PATS SAU MILIJONIERIUS – jau penktoji žiūrovų įvertinto režisieriaus Tado Vidmanto komedija. Šį kartą režisierius kviečia į nutrūktgalvišką nuotykį-istoriją, kupiną juokingų nesusipratimų, pikantiškų paslapčių, taiklaus humoro ir nuginkluojančio nuoširdumo.

Vaidina: Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė, Vaida Lisikaitė, Vytautas Rumšas, Natalija Janickina 

Policijos studentų vaidybinis filmas „Tarnavau. Lietuvos policijoje“

Lapkričio 20 d. 15.00 val.
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose
Renginys nemokamas!

Visus kviečiame į filmo premjerą!

Domino teatro spektaklis „Pasiklydęs skambutis“

Lapkričio 25 d. 18.00 val., Naujsios Akmenės kultūros rūmuose
Kultinė komedija  „Pasiklydęs skambutis“! 

REŽISIERIUS - Evaldas Jaras
AUTORĖ - Kerol Gryp (Carole Greep)
DAILININKAS - Vojtekas Stefanekas (Wojciech Stefaniak)
KOSTIUMŲ DAILININKĖ - Greta Subatavičiūtė
KOMPOZITORIUS - Audrius Balsys

VAIDINA
Polas – Džiugas Siaurusaitis, Jokūbas Bareikis
Laura – Lina Rastokaitė-Siaurusaitienė, Toma Vaškevičiūtė
Haris – Eimutis Kvoščiauskas, Julius Žalakevičius
Roberta – Emilija Latėnaitė - Beliauskienė, Vaida Lisikaitė Mažrimė

Spektaklis paremtas tikrais įvykiais! Taip yra nutikę kiekvienam iš mūsų. Ir, greičiausiai, net ne vieną kartą…

Kultinė autorės Kerol Gryp (Carole Greep) komedija, kurią visame pasaulyje jau matė daugiau nei 5 milijonai žiūrovų!!!
Reklamos prodiuseris Haris ir jo žmona Roberta keliauja aplankyti savo draugų – ne itin sėkmingo rašytojo Polo ir jo senamadiškos žmonos Lauros. Laukia daug žadantis savaitgalis – gardi vakarienė, vynas ir pokalbiai iki paryčių.
Haris ir Roberta vėluoja. Regis, pasiklydo. Paskambinę draugams ir išsiaiškinę, kuria kryptimi važiuoti, jie pamiršta… o ne!… nuspausti pokalbio išjungimo mygtuką. O tuo metu Polas ir Laura susėda ant sofos ir… įsijungia garsiakalbį. Gal ir gėdinga klausytis svetimų pokalbių, bet be galo įdomu!
Deja, iš Hario ir Robertos lūpų jie išgirsta visai ką kita, nei tikėjosi… Pasirodo, draugai neturi nė menkiausio noro praleisti visą savaitgalį kaimo troboje su nevykėliais. Laura sužino, kad draugų akyse atrodo kaip baidyklė, šoka kaip karvė, o Polas nesugeba parašyti nieko vertinga, uždirbti pinigų ir pradėti gyventi geriau…
Polas ir Laura ima svarstyti, ką daryti toliau. Atšaukti vakarienę? Prisipažinti, kad girdėjo visą siaubingą pokalbį? O gal nutylėti ir vėliau atvykusiems draugams užkurti pirtį?
Tegul tikra komedija prasideda!

P.S. Išėję iš salės būtinai patikrinkite savo telefoną. Ar baigę pokalbį tikrai padėjote ragelį? 

Bilietus galite įsigyti Naujosios Akmenės kultūros rūmų kasoje ir kakava.lt
N-14

Atrieda, atidunda stebuklingos Kalėdos...

Atrieda, atidunda stebuklingos Kalėdos...

Gruodžio 2 d.  L. Petravičiaus aikštėje  įžiebkime mūsų miesto Kalėdų eglutę!

Nuo 10.00 val. aikštėje šurmuliuos prekybinė mugė;
Nuo 15.00 iki 21.00 val. Snieguolė ir nykštukai visus vaikučius kvies pakeliauti stebuklingu Kalėdų senelio traukinuku ir apžiūrėti didžiosioms metų šventėms pasidabinusį miestą (bilieto kaina 1 euras);
17.00 val. magiška Kalėdų senelio ir jo bičiulių pasaka, muzikinė dovana – Lauros Remeikienės ir vaikų studijos koncertas;
18.00 val. šventiniai fejerverkai!

Renginio organizatoriai:
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras
Naujosios Akmenės miesto seniūnija.

Rėmėjai:
UAB „Grūstė“;
Akmenės rajono verslininkų asociacija.

 

Sidabrinės vestuvės su Ambrozija ir Žemaitukais!

Gruodžio 10 d. 18.00 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose! 
Vestuvės - stebuklinga šventė. Kartais, kai du visai nesuderinami žmonės nusprendžia būti kartu. Bet jeigu jie dar sugeba kartu išgyventi 25 metus - tai prilygsta vienam iš pasaulio stebuklų. O jeigu vienas iš jų - Bronius su armonika, o kitas – Stefa su siautulingu charakteriu - lauk fejerverkų. O jeigu dar paradui vadovauja piršlys Beausis - tai be žemės drebėjimo neprasisuksi. Išskirtinė jubiliejinė šventė Jūsų mieste „pakeis upių vagas“ ir Jūsų supratimą, kas yra šeima. Beprotiškai smagioje koncertinėje programoje "Sidabrinės vestuvės" Jūsų laukia juokingi vaizdeliai-patarimai, kaip išsaugoti šeimą, ką daryti, kai vilties nėra ir, kaip muzika gali išgelbėti Jūsų santykius. Bus visko ! Smagūs, nepakartojami ir fantastiški šventės atlikėjai „ŽEMAITUKAI“, dainos, šokiai ir juokas. Kviečiame visus į Galvanauskų sidabrines vestuves, kurios vyks Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, gruodžio 10 d., 18.00 val.
Bilietų kaina 10-12 eurų. 

Kviečiame į renginius

  Prenumeruoti naujienas
X