NAUJIENOS

Sausio 13-ąją poetų žodžiuose skambėjo laisvė

Pagarbos laisvę iškovojusiems vakarą išsakyti prisiminimai ir jausmai, įamžinti poetų eilėse, muzika, užrašyta Lietuvos ir pasaulio kūrėjų... Kiek kitaip nei įprasta sausio 13-oji, Laivės gynėjų diena, paminėta Naujojoje Akmenėje. Pirmą kartą kamerinėje aplinkoje, mažojoje Naujosios Akmenės kultūros rūmų salėje, surengtas poezijos ir muzikos vakaras „Mano žodžiuose skamba laisvė“.  Susirinkusi publika girdėjo poetų Andriaus Almanio, Kęstučio Krenciaus skaitomas eiles. Kitų rašytojų kūrybą skaitė Ramučių gimnazijos moksleiviai Živilė Venckutė ir Eimantas Maceikis, nuostabioji Daiva Kvaukienė.

Muzikinę programą dovanojo Žydrūnė Kazlauskaitė (sopranas) ir Jolita Švenienė (fortepijonas), kanklininkas Modestas Ulberkis (mokytoja Loreta Rimkuvienė), birbynininkas Vidmantas Virbickas. Renginio pradžios toną davė ir tautišką giesmę giedojo Ignas Mačiūnas (mokytoja Žydrūnė Kazlauskaitė). Renginį vedė Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė Gražina Montvidaitė, sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.

Į renginį gausiai susirinkusi publika parodė didelę  šio renginio prasmę. Džiugu buvo matyti, kad kamerinio žanro renginiai iš naujo atranda savo klausytoją, išsiilgusį ramybės, grožio ir klasikinių vertybių. Pasibaigus renginiui, Savivaldybės meras tradiciškai prie laisvės gynėjų paminklo padėjo pagarbos ir atminimo puokštę. Drauge su juo paminklą aplankė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė bei nemaža dalis renginio svečių.

Nuoširdžiai dėkojame renginio dalyviams ir svečiams, padėjusiems sukurti šilumos ir meilės savo kraštui kupiną vakarą.  Už tvirtą partnerystę ir bendradarbiavimą ačiū tariame Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios klebonui, dekanui Olijandui Jurevičiui, už įamžintas renginio akimirkas – Jonui Vapsvai. 

„METŲ AKMENIETĖ 2019“

 „Nemylimas grožis it rožės – vysta“, – rašė Justinas Kisieliauskas. Jau ne vienerius metus organizuojami „Metų akmenietės“ apdovanojimai – puikus įrodymas, kokios mylimos ir gerbiamos Akmenės krašte yra moterys. Ne veltui sakoma, kad Akmenės krašto moterys ypatingai gražios. Siekiant toliau puoselėti grožį ir gėrį Akmenės rajone, tęsiama graži tradicija ir šiemet vėl organizuojami „Metų akmenietės“ rinkimai. Apdovanojimai bus įteikti iškilmingo renginio metu kovo 8 d. 15.00 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose.

„Metų akmenietės 2019“ rinkimų tikslas – paskatinti Akmenės krašto žmones atkreipti dėmesį į rajono moteris, reikšmingai nusipelniusias vietos gyvenimo gerovei, pastebėti ir pagerbti moteris, kurių veikla peržengia profesinių įsipareigojimų ribas, kurios su motinišku rūpesčiu dorai ugdo vaikus, o jų darbai tampa sektinu pavyzdžiu viso rajono gyventojams.

Kviečiame visus gyventojus, įmones, įstaigas, organizacijas pastebėti ir įvertinti moteris, kurios savo gerais darbais, aktyvumu, darbštumu, kūrybiškumu ir rūpestingumu šildo aplinkinius, kurių atsidavimas savo kraštui ir žmonėms yra beribis ir neišmatuojamas, o jų skleidžiamas gerumas suteikia optimizmo tikėti gražesniu rytojumi.

Nominacijos:

METŲ MAMA – už dorai auklėjamus ir išauklėtus vaikus, šeimos židinio puoselėjimą ir pasiaukojimą šeimos gerovės labui.

METŲ VISUOMENININKĖ – už nuveiktus darbus, peržengiančius profesinio įsipareigojimo ribas, už organizuotumą, darbštumą, ryžtingumą, gėrio puoselėjimą ir gebėjimą suburti Akmenės krašto žmones bendram tikslai – gerovės kūrimui.

METŲ ATRADIMAS – už įgyvendintą originalų sumanymą mokslo, kultūros, verslo, sporto, kūrybos ir kitose srityse, už aktyvią kūrybinę veiklą ir laimėjimus, garsinančius Akmenės kraštą.

Rinkimų organizatoriai: Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.

Kviečiame siūlyti pretendentes šioms nominacijoms užpildant anketą ir pateikiant Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui iki š. m. vasario 24 d. adresu: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, arba el. paštu info@akmeneskc.lt. Informacija tel. 8 425 56996.

Anketos formą rasite ČIA

Kultūros centre – tradicijų kaleidoskopas

Naujosios Akmenės kultūros rūmuose šį gruodį šurmuliavo mokyklinukų būriai. Nuo pat gruodžio 3 d. prasidėjo pirmosios edukacijos, sukvietusios vaikus iš Akmenės ir Mažeikių rajonų. Užsiėmimų metu vaikai įgijo žinių apie senąsias lietuvių advento tradicijas, išmoko atskirti religinius švenčių simbolius nuo etninių, lietuviškų, susipažino su seneliu Kalėda ir Kalėdiene, dainavo, sukosi rateliuose ir gamino magiškus eglutės žaisliukus. Kalėdienė vaikams pateikė siurprizų ir staigmenų, paaiškino, kuo senieji lietuviški papročiai skiriasi nuo šiuolaikinių tradicijų, bei papasakojo apie Kūčių vakaro būrimus ir stebuklingus įvykius. Gruodžio mėnesį kultūros rūmuose įvyko dešimt užsiėmimų, per kuriuos Kalėda su Kalėdiene sulaukė per pusantro šimto vaikų iš trijų mokyklų (Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos ir Akmenės rajono Ventos gimnazijos). Paskutinėmis užsiėmimų dienomis atsirado ir daugiau norinčių apsilankyti edukacijoje, tačiau registracija jau buvo pasibaigusi. Dėkojame dalyvavusiems užsiėmimuose ir drauge prasmingai praleidusiems advento laiką. Linkime Kūčių ir šv. Kalėdų metu priimti dalelę senųjų lietuviškų tradicijų į namus ir širdis, juk jos lietuviams artimos ir esme labai panašios į šiuolaikines.

Adventinės edukacinės popietės vaikams „Kalėdų pasakos pradžia: tradicijų kaleidoskopas“ yra Kultūros paso programa, siūlyta vaikams 2019 m. 

Regioninės šokio sklaidos programos rengėjų pilotinis susitikimas Šiluvoje

Lietuvos šokio informacijos centras, Šiuolaikinio šokio asociacija ir Raseinių rajono kultūros centras organizavo pilotinį susitikimą kultūros centrų ir savivaldybių darbuotojams, kuriuos Audronis Imbrasas, Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė ir Agnija Šeiko aplankė per 2019 m. Organizatoriai apvažiavo beveik visus 60 rajonų ir pristatė idėją, kad šiuolaikinis profesionalusis šokis turėtų pasiekti kuo daugiau miestų ir miestelių. Šiai idėjai aptarti ir įgyvendinimo galimybes įvertinti buvo surengtas pilotinis galimų partnerių susitikimas. Į jį susirinko kultūros darbuotojai iš įvairių rajonų. Akmenės rajoną Šiluvoje atstovavo Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė ir Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotoja, etninės kultūros specialistė Gražina Montvidaitė.
Pilotinio susitikimo metu buvo pristatytos išvados apvažiavus rajonus ir surinkus duomenis, pateikti užsienio projektų pavyzdžiai, pristatyta, ko tikimasi iš rengiamo projekto. Šokio kūrėjai, atlikėjai ir vadybininkai trumpai pristatė spektaklių pavyzdžius, tinkamus turams po regionus. Galiausiai, susirinkusieji pasiskirstę į tris grupes diskutavo apie projekto koncepciją, spektaklių atrankos kriterijus, reikalingas papildančias veiklas, projekto planavimą, galimus partnerius, veiklas 2020 metais bei programos vykdymą ir lėšų pritraukimo galimybes, tinkamiausius finansavimo modelius. Pabaigoje diskusijų idėjos pristatytos ir aptartos bendrai.

Susitikimas buvo naudingas dėl diskusijų metu gautų įžvalgų ir nuomonių apie šokio projektų valdymą ir lėšų pritraukimo būdus siauros kultūrinės krypties projektams.  

Informaciją parengė etninės kultūros specialistė Gražina Montvidaitė 
Nuotrauka - Silvijos Čižaitės-Rudokienės 

Projekto „Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymas" įgyvendinimas

Nuo 2019 m. gegužės mėn. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras įgyvendina projektą „Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymas“ pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 m. metų strategija“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą. Projektas teikiamas ir įgyvendinamas kartu su partneriais: Alkiškių kaimo bendruomene ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų klubu „Žėrutis“.

Projekto tikslas - vystyti Alkiškių kaimo viešosios erdvės infrastruktūrą, kurti patrauklią aplinką gyventojams, sutvarkant Alkiškių kultūros namų viešąją erdvę.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 15000,00 Eur. Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 3750,00 Eur. Bendra projekto vertė – 18750,00 Eur.

 2019 m. gruodžio pradžioje, įgyvendinus projektą „Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymas“ pastatyta lauko estrada, Alkiškių kultūros namai aptverti nauja tvora. Tuo buvo siekiama kompleksiško Alkiškių kultūros namų ir Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymo. Alkiškių kultūros namai yra populiari vieta tarp vietos gyventojų, ypač jaunimo, nes tai vienintelės visuomeninės paskirties patalpos kaime, skirta gyventojams burtis, bendrauti, praleisti laisvalaikį.  Siekiama pagerinti infrastruktūrą ir skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose lauko estradoje, įtraukiant vaikus ir jaunimą į aktyvų užimtumą lauke. Alkiškių kultūros namai aptverti tvora užtikrins gyventojų saugumą renginių metu.

Po ilgų atnaujinimo darbų pravertos Alkiškių kultūros namų durys

Kultūra klesti tik jai palankiomis sąlygomis: kūrybingų žmonių apsuptyje, aktyvioje bendruomenėje, tvirtą materialinę bazę turinčiose patalpose. Tai suprasdamas, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras 2016 m. ėmėsi įgyvendinti projektą „Akmenės rajono savivaldybės Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimas (modernizavimas)“. 2018 m. sausio 3 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta paramos sutartis Nr. 20KI-KS-17-1-01655-PR001 dėl projekto finansavimo, kurio galutinė vertė – 279,2 tūkst. eurų, iš jų: 167,2 tūkst. eurų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 29,5 tūkst. eurų Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, 82,5 tūkst. eurų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Pastato kapitalinio remonto techninio darbo projektą parengė ir statinio projekto priežiūrą vykdė AB „Panevėžio statybos trestas“. Projekto ekspertizę atliko UAB „Klaipėdos ekspertizė“.  Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimo rangos darbus atliko UAB „SPD armada“, o rangos darbų  techninę priežiūrą vykdė UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.

Alkiškių kultūros namų pastato kapitalinio remonto darbai užbaigti 2019 m. rugpjūčio 14 d., lapkričio 25 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išdavė statybos užbaigimo aktą.

Pakeistas Alkiškių kultūros namų pastato stogas, išorės fasadas, pandusas, sudėti nauji langai ir durys, modernizuoti šildymo, vidaus ir lauko vandentiekio bei nuotekų tinklai, įrengtos gaisro saugos bei apsaugos signalizacijos.

Galiausiai, po ilgų darbų, gruodžio 5 d. Alkiškių kultūros namai iškilmingai atidaryti. Nesunku buvo pastebėti gilia nuostaba ir šypsena pasipuošusių alkiškiečių bei kitų renginio svečių veidus. Šventėje dalyvavo ir simbolinę atidarymo juostą perkirpo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė, Kultūros centro direktorė Edita Daniela Statkienė bei rangovo UAB „SPD armada“ atstovė Laura Vitkevičienė. Kultūros namus iškilmingai palaimino Akmenės Šv. Onos parapijos klebonas, kanauninkas, bažn. teol. dr. Algis Genutis. Sveikinimo žodžius tarė Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Rimvydas Žilaitis, Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Alfreda Jacikevičienė, sveikinimų ir padėkos žodžių negailėjo Alkiškių bendruomenės pirmininkas Vytautas Juozapavičius, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų klubo „Žėrutis“ pirmininkė Irena Levinienė, Sablauskių kaimo bendruomenės „Žiburys“ atstovės, rajono kultūros namų vadovės.

Renginyje pasirodė choreografo Manto Miškausko šokėjai, Alkiškių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvų vadovės Eugenijos Narkuvienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis „Šventupėlė“, Naujosios Akmenės kultūros rūmų duetas „Broliai“ (vad. A. Švažas) bei šaunieji „Akmenės vyrai“ (vad. A. Vaičiakauskas).

Renginį vainikavo kultūros namų kiemelyje sužibusi Kalėdų eglutė bei šventiniai fejerverkai – UAB „Kalvasta“ ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūno R. Žilaičio dovana. Svečiai vaišinosi bendruomenės pagamintu šiupiniu, kitomis šventinėmis vaišėmis.

Tikimasi, kad po šio projekto įgyvendinimo pavyks atgaivinti Alkiškių gyvenvietės kultūrinį gyvenimą, padidės organizuojamų renginių ir jų dalyvių skaičius, žmonės iš naujo atras pažįstamas erdves ir norės jose kurti. Šiuo metu vis dar tvarkoma kultūros namų aplinka sudarys sąlygas sėkmingam lauko renginių organizavimui, sukurs poilsio ir švenčių vietą.

Nuotraukų autorė – Jūratė Sakavičienė 

Renginiai

Kino filmas „Tobulas pasimatymas“

Romantinė komedija  „Tobulas pasimatymas“
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose
Sausio 21 d. 17.30 val.

Amžiaus cenzas – N-13
Bilieto kaina – 5 eurai. 

„Po mūzos sparnu“

Sausio 24 d. 17.30 val.
Akmenės kultūros namuose (Sodo g.1, Akmenė)

„Po mūzos sparnu“
Tradicinis 6-asis Akmenės rajono kultūros darbuotojų  ir mėgėjų meno kolektyvų narių  padėkos vakaras.

Koncertą dovanos - Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Cementininkas“ (vad. Ž. Kazlauskaitė, konc. J. Švenienė).
Renginio viešnia - sopranas Ona Kolobovaitė !
 

Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame! 

Kino filmas vaikams „Šuniškas pokštas“

Vasario 7 d. 17.30 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose
Nauotaikingas filmas vaikams „Šuniškas pokštas“!

Bilieto kaina 4 eurai. 

DOMINO teatro spektaklis „Vyras po padu“

Vasario 17 d. 18.00 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose 

SPEKTAKLIS „VYRAS PO PADU“ (N-16)

REŽISIERIUS
Kostas Smoriginas
SCENOGRAFAS
Vojtekas Stefanekas (Wojciech Stefaniak)
VAIDINA
Ana – Edita Užaitė
Ana, Marija – Ineta Stasiulytė
Marko – Eimutis Kvoščiauskas, Mantas Vaitiekūnas
Ivo – Evaldas Jaras, Jokūbas Bareikis
Marija – Sandra Daukšaitė-Petrulėnė

Bilietus galite įsigyti Naujosios Akmenės kultūros rūmuose (12-15 eurų); bilietai.lt ir kakava.lt

Sena meilė nerūdija. Be to, yra dar ir akla. Visiškai akla! Todėl atleidžia viską. Teatro komedijų meistro Miro Gavrano (Miro Gavran) pjesė pasakoja apie tokią meilę, kurios neįveikė nei pilka kasdienybė, nei visuomenės pasmerkimas, nei išdavystė.

Po 20 metų santuokos Anai, kaip ir daugeliui moterų, ėmė atrodyti, kad tas jos vyras – tikras nevykėlis… Garbės žodis! Tačiau, tai buvo dar ne blogiausia, kas galėjo nutikti. Anai, žaviai geografijos mokytojai, prie viso santuokinio nusivylimo dar teko išgyventi ir viešą pažeminimą: jos Ivo, visą gyvenimą plušėjusį už grašius, skandalingai pasodina į kalėjimą už banko apiplėšimą! Ir vos tik Ana susitvarko subyrėjusį gyvenimą, atrasdama ramybę savo antrojo vyro Marko, šaunaus mokyklos direktoriaus, glėbyje, paaiškėja teisėsaugos klaida: Ivo, nieko nelaukęs, grįžta namo – pas savo buvusią žmoną ir jos naująjį vyrą…

Painiava šiuose namuose ir žmonių širdyse, atrodo, jau bus beviltiškai neišsprendžiama, ypač, kai Ivo susiranda naują simpatiją – žaviąją gydytoją Mariją. Ar įmanoma atleisti išdavystę ir susigrąžinti prarastą pasitikėjimą? Ar įmanoma nubraukti nusivylimą ir pasilikti tik šviesius jausmus? Ar įmanoma užsimerkti prieš aistrą trečiam žmogui, degančią mylimojo akyse? Ne, ne viskas yra įmanoma. Tačiau kas, jei ne moterys – Ana ir Marija – ras sprendimą. 

Kviečiame į renginius

  Prenumeruoti naujienas
X